Werkwijze

Visie

  • Jij staat centraal en niet de werkwijze
  • We kijken samen  naar wat je nodig hebt
  • We blijven in dialoog
  • Met vertrouwen, respect en begrip
  • Ik bekijk jou als een geheel (je voelen, denken, doen, je omgeving, gezondheid, financiën etc..)

 

De behandeling

We ontmoeten elkaar en als we merken dat het klikt praten we door over datgene wat voor jou belangrijk is. Ondertussen verzamelen we de gegevens die we nodig hebben. Dit kan door middel van gesprekken, vragenlijsten, observatiemomenten of activiteiten. Samen maken we je hulpvraag duidelijk en zullen we een plan opstellen. Afhankelijk hiervan kijken we wat je nodig hebt en bepalen we hoe er invulling aan te gaan geven. Dit alles in overleg en samenwerking met jou.

Soms is het lastig om naar de praktijk te komen. We zullen dan kijken of het mogelijk is dat ik op huisbezoek kom.