Ergotherapie GGZ

Ergotherapie & counseling

Omdat ik ergotherapeut en psychosociaal counselor (in opleiding) ben, kan ik zowel praktisch aan het werk als emotioneel. Vooral de combinatie van beide kan van grote meerwaarde zijn.  Ik zal kort uitleggen wat een ergotherapeut is en wat een psychosociaal counselor is.

Ergotherapie

Als ergotherapeut kijk ik naar jouw persoon als geheel. Dwz dat we samen kunnen kijken naar je gevoel, je gedachten, je eventuele lichamelijke klachten en welke invloed dat dit heeft op jouw functioneren op het gebied van je rol als moeder, vader, echtgenoot, werknemer, vriendin etc. Ook kijken we naar je zelfredzaamheid (lukt het om alles wat je wilt doen voor jezelf en de mensen om je heen toe doen?), je omgeving (bv of je steun/hulp van je omgeving krijgt).

Samen kijken we naar je hulpvraag op alle gebieden die op jouw van toepassing zijn. Wellicht moeten we zowel emotioneel als praktisch plannen maken en gaan uitvoeren.

Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Psychosociaal counselor

Counselling is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar laagdrempelige, praktische psychologische ondersteuning. De nadruk ligt op het hier en nu. Een Counsellor kan je helpen beter met een situatie om te gaan of een probleem op te lossen. Dit gebeurt door middel van persoonlijke gesprekken.

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.
Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met mij kun je op zoek gaan naar een oplossing, binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door mij optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Wat kun je verwachten

  • Inzicht
  • Praktisch/oplossingsgericht
  • Uitleg over de problematiek
  • Je leert zelf weer de touwtjes in handen te nemen binnen je mogelijkheden